امروز در تاریخ3/3/93در فضای مجازی یک وبلاگ با نام رزمنده سایبری متولد شد به همین مناسبت از عموم مردم دعوت می شود جهت در یافت مطالب وعکسهای مختلف به این وبلاگ سری بزنند وما رااز نظرات خود بی نصیب نگذارند با تشکر از همه عزیزان ودوستان.

((چه میشود اگرشود))